1.Phương thức Đặt hàng- trả tiền mặt

Phương thức đặt hàng – Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại Tiệm hoa Nắng

2. Phương thức thanh toán trước

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi.

Một số câu hỏi về thanh toán quý khách có thể tham khảo thêm tại đây!